Zoeken

Seminar Duitse contracten en algemene voorwaarden

Het zakenleven bestaat uit het sluiten en nakomen van overeenkomsten. Bedingen die men standaard onderdeel van een overeenkomst wil laten worden, zijn vaak in de algemene voorwaarden van een bedrijf opgenomen. Hoe e.e.a. in Nederland werkt, is u bekend. Wat gebeurt er echter als u grensoverschrijdend werkt? Hoe komt in een grensoverschrijdende situatie een contract tot stand? Kent het Duitse recht speciale „valkuilen“ bij het afsluiten van contracten? (Ja) Zijn uw Nederlandstalige voorwaarden überhaupt van toepassing? Biedt het Duitse recht wellicht voordelen door de mogelijkheid een verlengd eigendomsvoorbehoud overeen te komen? Wat zijn de (negatieve) gevolgen van het feit dat vaak uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd wordt verklaard?

Onderwerpen die in dit online seminar naar voren komen zijn het sluiten van overeenkomsten naar Duits en Nederlands recht, de werking en de gevaren van het voor Nederlanders onbekende “Kaufmännische Bestätigungsschreiben”, de kansen en bedreigingen van Algemene Voorwaarden, de verregaande mogelijkheden van het (verlengde) eigendomsvoorbehoud en de kansen en gevaren van een rechts- en forumkeuze.

  • Kosten: Gratis
  • Datum: 27-09-2021
  • Tijd: 14:00 – 15:30 uur
  • Spreker: Udo Croonenbrock, STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater
  • Organisator: De Grenzhoppers Business School
  • Moderator: Simon Boeing-Messing, Internationaal Netwerkbureau

Reserveringen

De reservaties voor dit evenement zijn gesloten.