Zoeken

Artikel – De Duitse verpakkingswetgeving (VerpackG) in een notendop

Brengt u verpakte producten op de markt in Duitsland? Dan krijgt u met het Duitse Verpackungsgesetz te maken. Het doel van deze wet is om de impact van verpakkingsafval op het milieu te verminderen en recyclen te bevorderen. Graag zetten we de hoofdlijnen van VerpackG voor u op een rij.

Om een goed beeld te schetsen van de huidige wetgeving, gaan we eerst een stap terug in de tijd. In 1991 trad de Duitse verpakkingsverordening (VerpackV) in werking met als doel om verpakkingsafval te verminderen. Sindsdien zijn producenten en distributeurs verplicht de verpakkingen van producten voor consumenten in te zamelen en milieuvriendelijk te verwerken.

Duaal systeem

Bij VerpackV speelt het duale systeem een cruciale rol. Producenten van verpakte producten, importeurs en distributeurs moeten zich registreren bij een door de overheid erkend duaal systeem. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor het beheer van de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Door aansluiting bij een duaal systeem voldoen bedrijven aan de terugnameplicht van verpakkingen.

Nieuwe wetgeving: VerpackG

In 2019 trad de wet VerpackG in werking. Daarin neemt de ‘Zentrale Stelle’ een belangrijke plaats in. Dit is een Duitse stichting die door de bovengenoemde duale systemen gefinancierd wordt. Met VerpackG ontstaat er een registratie- en meldplicht voor alle bedrijven die verkoopverpakkingen in omloop brengen. De ‘Zentrale Stelle’ is vervolgens verantwoordelijk voor het beheer van het nationale register voor verpakkingen en producenten van verpakte producten in Duitsland. Het register zorgt voor transparantie en naleving van de verpakkingswetgeving.

Voor wie is VerpackG van toepassing?

VerpackG is belangrijk voor zogenoemde ‘Erstinverkehrbringers’ van verkoopverpakkingen, die terechtkomen bij particuliere huishoudens of locaties die gelijkstaan aan particuliere huishoudens, zoals horeca, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en sportstadions. Dit betreft (ook) bedrijven die tijdens de grensovergang naar Duitsland juridisch aansprakelijk zijn voor de verpakte producten. Ook alle online verkopers die aan de eindconsument leveren, vallen onder deze verplichting. De wet omvat zowel de productverpakking (om het product te beschermen) als de verzendverpakking (zoals de verzenddoos en het vulmateriaal).   

Registratie bij Zentrale Stelle

Heeft uw onderneming met de Duitse Verpakkingswetgeving te maken? Dan is het heel belangrijk dat u zich registreert bij de ‘Stiftung Zentrale Stelle’ voordat u begint met exporteren naar Duitsland. U doet er goed aan om ter voorbereiding op uw registratie een overzicht te maken van de materiaalsoorten van uw verpakkingen en het gewicht van de verpakkingen te berekenen. Ook dient u zich aan te sluiten bij een erkend Duaal Systeem in Duitsland. Per 1 juli 2022 zijn er bovendien een aantal nieuwe controleplichten voor e-commercebedrijven van kracht.  

Overtredingen

De Duitse deelstaten controleren op de naleving van de verpakkingswetgeving. Het leveren van verkoopverpakkingen zonder licentie aan particuliere eindverbruikers is bij wet verboden. Het negeren van dit verbod kan resulteren in een verkoopverbod voor Duitsland. Aan bedrijven die zich niet aan de registratieplicht houden, kunnen boetes tot € 200.000 opgelegd worden. Ook misstappen (zoals onjuiste of ontbrekende gegevens) worden beboet.

Wetgeving op elektrische producten en batterijen

Naast verpakkingen bestaat er ook wetgeving voor bedrijven die elektrische apparaten en/of batterijen in Duitsland op de markt brengen. In dat geval is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het Elektrogesetz en/of het Batteriegesetz.

Juridische advies op maat

De Verpakkingswetgeving kan complex overkomen, maar deskundige begeleiding kan u hierbij helpen. Bij STRICK hebben wij de specialisten in huis om u te adviseren en/of te begeleiden in uw specifieke situatie. Neem gerust contact op met Alexander Crämer, Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater, voor een oriënterend gesprek.