Zoeken

Artikel – De Duitse Elektrowetgeving uitgelegd

Wilt u – ondernemer in Nederland – elektronische apparatuur in Duitsland op de markt brengen? Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het Duitse Elektrogesetz en de Europese WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment). In dit blog zetten we een aantal belangrijke punten op een rij.

De WEEE-richtlijn van de Europese Unie gaat over het verminderen van afval en het hergebruiken en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Het Elektrogesetz is vervolgens de invulling van deze richtlijn in Duitsland. Het regelt zowel (1) het op de markt brengen, als (2) de inzameling en de milieuvriendelijke verwerking van afgedankte elektr(on)ische apparaten.

Registratie bij Stiftung EAR

Wilt u elektrische en/of elektronische apparaten op de Duitse markt aanbieden? Dan bent u allereerst verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) te registreren en een WEEE-nummer aan te vragen. Het kan een aantal weken duren voordat de registratie afgerond is.

Verwijderingsbijdrage betalen

Voor geleverde goederen aan de Duitse markt moet een verwijderingsbijdrage betaald worden. Ook is het in dit verband verplicht om de geleverde hoeveelheden aan de Duitse markt regelmatig te melden. Bij deze Ist-input-Mitteilungen moet volgens Europese regelgeving ook een “Wahrheitserklärung” worden afgegeven.

Meldingsplicht opgehaalde hoeveelheden 

U (de producent of gevolmachtigde) heeft daarnaast een meldingsplicht bij Stiftung EAR wat betreft de opgehaalde hoeveelheden voor de verwijdering van elektronische apparaten.  

Webshops

Het Elektrogesetz is ook van toepassing bij verkopen via een webwinkel of een vergelijkbaar platform. Wanneer een Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld zijn webshop niet bij de EAR heeft laten registreren of verzuimt om de geleverde hoeveelheden regelmatig te melden, kan hij/zij te maken krijgen met boetes die tot € 10.000 oplopen. Buitenlandse webshops zonder vestiging in Duitsland dienen bovendien een gemachtigde in Duitsland te benoemen.

Controle

De Duitse autoriteiten voeren (online) controles uit welke Nederlandse bedrijven elektrische of elektronische producten op de Duitse markt aanbieden. Vervolgens wordt via de eigen database getoetst of deze bedrijven (en producten) bij de stichting EAR zijn geregistreerd en de verwijderingsbijdrage is betaald. Daarnaast is het Umweltbundesambt (ook wel bekend als de afvalpolitie) actief om nalatige bedrijven boetes op te leggen. In de praktijk komt de Umweltbundesambt vaak in actie na anonieme tips van concurrenten die wel bij de EAR zijn geregistreerd en wel hun verwijderingsbijdrage betalen.  

Juridische ondersteuning

Heeft u specifieke vragen over het Elektrogesetz? Wij staan klaar om u te ontzorgen, bijvoorbeeld wat betreft uw registratie bij Stiftung EAR en om te voldoen aan alle vereisten met betrekking tot het Elektrogesetz. Neem contact op met Alexander Crämer, Rechtsanwalt bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater, via [email protected]