Zoeken

Artikel – Belangrijke Juridische Uitspraak Over Vastgoedtransacties in Duitsland.

Bij vastgoedtransacties in Duitsland is het van cruciaal belang dat zowel de verkoper als de koper goed op de hoogte zijn van hun verplichtingen met betrekking tot informatieverschaffing en due diligence.

Recentelijk heeft het Bundesgerichtshof (BGH) een belangrijk standpunt ingenomen over dit onderwerp dat van invloed kan zijn op vastgoedtransacties in Duitsland.

Het BGH heeft benadrukt dat het louter beschikbaar stellen van informatie aan de koper, zonder duidelijke en tijdige communicatie van essentiële details, niet voldoende is. In een recent arrest van 15 september 2023 (dossiernr. V ZR 77/22) is bevestigd dat de verkoper de koper actief moet informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op de transactie.

Een concreet geval illustreert dit principe. Het betrof de aankoop van onroerend goed in Duitsland waarbij miljoenen euro’s aan renovatiekosten waren betrokken. Tijdens de onderhandelingen kreeg de koper toegang tot een virtuele dataroom met diverse documenten, waaronder notulen van de vergadering van eigenaren over een speciale verdeling. Echter, de relevante informatie werd pas kort voor het sluiten van het contract verstrekt, en de koper had geen tijd om deze informatie grondig te onderzoeken.

Het BGH heeft duidelijk gemaakt dat de verkoper niet mag aannemen dat de koper dergelijke belangrijke gebreken zelf zal ontdekken tijdens een inspectie. In gevallen waarin de verkoper documenten en gegevens aanlevert, zoals financiële documentatie met betrekking tot het onroerend goed, moet de verkoper proactief wijzen op mogelijke problemen. Het is niet toegestaan om informatie ‘stiekem’ toe te voegen, vooral niet kort voor het sluiten van de overeenkomst.

In het belang van transparantie en eerlijke vastgoedtransacties is het van essentieel belang dat verkopers zorgvuldig handelen en de kopers tijdig en adequaat informeren over alle relevante aspecten van de transactie. Hieruit volgt de volgende belangrijke actiepunt:

🔍 Tip: Als verkoper dient u proactief en tijdig te informeren over essentiële zaken, zoals toekomstige grote investeringen in het onroerend goed. Vermijd last-minute onthullingen en geef de koper voldoende tijd om de informatie te controleren voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Het naleven van deze richtlijnen zal niet alleen bijdragen aan een soepele vastgoedtransactie, maar ook mogelijke juridische geschillen voorkomen. We adviseren alle betrokken partijen om deze uitspraak van het BGH in overweging te nemen bij vastgoedtransacties in Duitsland.

Vragen over vastgoedtransacties in Duitsland? Neem contact op met Thomas Dillmann, [email protected] of Manfred Richter, [email protected].