Zoeken

Artikel – De ZZP’er in Duitsland

Soloselbstständige (ZZP’ers) spelen een belangrijke rol in veel branches en economische sectoren. Ze zijn zelfstandig en werken zonder werknemers. Hierbij dragen ze zelf de verantwoordelijkheid voor hun zaken en moeten ze zichzelf bezighouden met alle aspecten van hun bedrijf, van het binnenhalen van nieuwe klanten tot de boekhouding.

Het gebruik van soloselbstständige heeft zowel voor- als nadelen. Enerzijds bieden ze flexibiliteit en onafhankelijkheid, omdat ze zelf kunnen beslissen welke opdrachten ze accepteren en hoe ze hun werk organiseren. Ze kunnen hun prijzen en werktijden zelf bepalen en hoeven zich niet aan de regels en voorschriften van een werkgever te houden. Bovendien zijn ze vaak gespecialiseerd en beschikken ze over diepgaande expertise die ze kunnen inzetten in hun werk.

Aan de andere kant zijn soloselbstständige vaak afhankelijk van onzekere arbeidsomstandigheden. Ze hebben geen vast inkomen en moeten zichzelf verzekeren, bijvoorbeeld met een particuliere ziektekostenverzekering of een eigen pensioenregeling. Bovendien hebben ze geen zekerheid over hun opdrachten en moeten ze voortdurend nieuwe klanten werven om hun bedrijf draaiende te houden.

In veel branches, zoals de creatieve of IT-branche, zijn soloselbstständige echter onmisbaar geworden. Ze brengen een hoog niveau van expertise en creativiteit en kunnen ook inspelen op speciale klantwensen. Bedrijven profiteren ervan dat ze kunnen terugvallen op flexibele en zeer gespecialiseerde arbeidskrachten zonder langdurige contracten af ​​te sluiten.

Over het algemeen kan worden gesteld dat soloselbstständige een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. Ze brengen flexibiliteit en specialisatie in veel branches en zijn vaak onmisbaar voor bedrijven. Ze moeten echter ook omgaan met de onzekerheden en uitdagingen van hun werkleven en zichzelf verzekeren.

Het inzetten van Nederlandse ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) in Duitsland is relatief eenvoudig vanwege de open grenzen en het lidmaatschap van beide landen in de EU. Veel ZZP’ers uit Nederland werken al voor Duitse bedrijven of hebben klanten in Duitsland.

Verschillen

In Duitsland zijn er echter enkele verschillen wat betreft de arbeidswetgeving en fiscale voorschriften waar Nederlandse ZZP’ers rekening mee moeten houden. Zo moeten zij zich in Duitsland registreren en een belastingnummer aanvragen om in Duitsland te kunnen werken. Bovendien moeten zij zich houden aan de Duitse arbeidswetten, die bijvoorbeeld minimumloonvoorschriften en arbeidstijdregelingen bevatten.

Het kan ook zijn dat Nederlandse ZZP’ers in Duitsland bepaalde beroepskwalificaties of certificeringen nodig hebben om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij moeten zich daarom voor aanvang van hun werk in Duitsland informeren over de specifieke vereisten.

Over het geheel genomen biedt het inzetten van Nederlandse ZZP’ers in Duitsland voordelen voor beide partijen. Duitse bedrijven profiteren van de specialisatie en flexibiliteit van Nederlandse ZZP’ers, terwijl deze laatsten profiteren van de mogelijkheid om op een grotere markt actief te zijn en hun zakelijke activiteiten uit te breiden.

Risico

Schijnzelfstandigheid kan een risico vormen bij het inzetten van Nederlandse ZZP’ers in Duitsland. Schijnzelfstandigheid treedt op wanneer een persoon die formeel als zelfstandige wordt beschouwd, in werkelijkheid afhankelijk is van een bedrijf en als werknemer moet worden geclassificeerd. Dit kan ertoe leiden dat het bedrijf achterstallige socialezekerheidspremies en belastingen moet betalen en mogelijk ook boetes krijgt.

In Duitsland zijn er duidelijke criteria die het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers regelen. Als de Nederlandse ZZP’ers in Duitsland als schijnzelfstandigen worden aangemerkt, kan dit aanzienlijke financiële gevolgen hebben, zowel voor de bedrijven die hen in dienst hebben, als voor de ZZP’ers zelf.

Om het risico van schijnzelfstandigheid te minimaliseren, moeten bedrijven ervoor zorgen dat de Nederlandse ZZP’ers daadwerkelijk als zelfstandigen werken en een echte ondernemersactiviteit uitoefenen. Dit omvat bijvoorbeeld dat ze hun eigen werkwijze en werktijden kunnen bepalen, hun eigen apparatuur en gereedschappen gebruiken en hun diensten ook aan andere klanten aanbieden.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de Nederlandse ZZP’ers een geldige registratie en belastingnummer in Duitsland hebben en de Duitse arbeidswetten en -voorschriften naleven.

Al met al is het belangrijk dat bedrijven die Nederlandse ZZP’ers in Duitsland willen inzetten, op de hoogte zijn van de relevante wettelijke bepalingen en risico’s en ervoor zorgen dat ze alle noodzakelijke maatregelen nemen om het risico van schijnzelfstandigheid te minimaliseren.

Ben je ook actief met ZZP’ers in Duitsland of heb je vragen over activiteiten in Duitsland, neem dan contact met ons op: @Alexander Crämer @STRICK Rechtsanwälte und Steuerberater

STRICK
Rechtsanwälte & Steuerberater
Siemensstraße 31
D – 47533 Kleve
Telefon: +49 (0)2821-7222 – 0
Webseite: www.strick.de
E-Mail: [email protected]