Zoeken

Artikel – Waar moet u op letten bij de oprichting van een duitse GmbH?

Het budget van menig Nederlands bedrijf voorziet m.b.t. het jaar 2023 de oprichting van een vestiging in Duitsland, want de Duitse markt is booming.

Het Duitse civiele recht en handelsrecht kent verscheidene rechtsvormen, waaruit de ondernemer kan kiezen. Naast de Einzelfirma heeft hij de keus tussen een personen- of een kapitaalvennootschap. Voorbeelden van personenvennootschappen zijn de Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GBR), de Offene Handelsgesellschaft (OHG) en de Kommanditgesellschaft (KG). Tot de kapitaalvennootschappen worden gerekend: de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) en de Aktiengesellschaft (AG).

De GmbH is bij het middenbedrijf de meest populaire bedrijfsvorm. Alvorens met een GmbH op de Duitse markt actief te worden, is het raadzaam ter zake kundige adviseurs te raadplegen omtrent het oprichten van een vestiging, de kosten van een dergelijke stap, de gevolgen voor gedetacheerde werknemers, maar ook over de uitgangspunten bij het incasseren van vorderingen.

De GmbH is bij het middenbedrijf de meest populaire bedrijfsvorm. Zij is te vergelijken met de Nederlandse BV en is voornamelijk geschikt als rechtsvorm voor dochtervennootschappen van buitenlandse vennootschappen in Duitsland. De GmbH is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een in aandelen verdeeld kapitaal. Crediteuren van de GmbH hebben slechts verhaal op het vennootschapsvermogen. Oprichting kan door één persoon geschieden en er is een stamkapitaal vereist van tenminste 25.000 euro. Afwijkend van Nederlands recht moet de leiding van een GmbH in handen van een natuurlijk persoon liggen. Het is dus niet mogelijk, zoals in Nederland te doen gebruikelijk, de directievoering van een GmbH aan een BV over te laten.

Waarom een Duitse GmbH?

Onderzoeken bevestigt onze stelling dat u als Nederlandse ondernemer alle drempels uit de weg moet ruimen, die een Duitse afnemer ervan zouden kunnen weerhouden met u zaken te doen. De meest simpele oplossing is het oprichten van een Duitse GmbH die als Duits bedrijf onder Duitse bedrijven aldaar zaken doet. Geen vraagtekens bij de afnemer omtrent het toepasselijke recht of de bevoegde rechter. Geen vraagtekens omtrent de taal als je contact wilt opnemen. Geen vraagtekens omtrent service, garantieperiodes etc.

Fiscale gevolgen

Natuurlijk zijn er met deze bedrijfsvorm, die is te vergelijken met de Nederlandse BV, een aantal fiscale consequenties verbonden, zoals Körperschaftssteuer (vennootschapsbelasting), Quellensteuer (bronheffing) en Gewerbesteuer (gemeentelijke bedrijfsbelasting).

Een GmbH is in Duitsland belastingplichtig, naast een vennootschapsbelasting van 15 procent moet er al naar gelang de gemeente waar het bedrijf gevestigd is gemiddeld nog zo’n 14 procent “Gewerbesteuer” afgedragen worden. Het kapitaalgenootschap wordt belastingplichtig, zodra de oprichting notarieel gepasseerd is. Met onmiddelijke ingang moet dan de boekhouding volgens de Duitse voorschriften toegepast worden. Dit geldt ook voor de maandelijkse vooraanmelding belastingen en de jaarafsluiting.

Als u vragen heeft over het oprichten van een GmbH in Duitsland, neem dan contact op met de advocaten en belastingadviseurs van STRICK, Alexander Crämer, Freddy Heinzel of Lars Wemmers.

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater
Siemensstraße 31 
D-47533 Kleve

Tel: +49 (0)2821 7222 0
[email protected]

https://www.linkedin.com/company/strickkleve/