Zoeken

Artikel – Abmahnung ontvangen? Kom in actie!

Heeft u een Abmahnung ontvangen? Dan is het aan u om een rechtszaak te voorkomen. Passief afwachten is geen goed idee. Lees hier wat u kunt doen.

Een Abmahnung is een Duitse juridische waarschuwing waarin staat dat je moet stoppen met een bepaalde handeling. Dit kan bijvoorbeeld gaan om intellectueel eigendomsrecht of oneerlijke handelspraktijken.

In een Abmahnung staat in ieder geval:

  • de vermeende wettelijke overtreding, een juridische beoordeling daarvan en een oproep om binnen een bepaalde termijn het verweten gedrag achterwege te laten.
  • ook staat er doorgaans het verzoek in om de onthoudingsverklaring met contractuele boete te ondertekenen en deze aan de tegenpartij terug te sturen.
  • vaak zijn in de Abmahnung ook verdere sommaties te vinden, bijvoorbeeld de verbintenis om de wettelijke advocatenkosten van de tegenpartij op zich te nemen, informatie te verstrekken of schadevergoeding te betalen.
  • de sommerende partij stuurt met de waarschuwing ook vaak een zogenaamde Unterlassungserklärung, onthoudingsverklaring, mee en eist dat de overtredende partij deze verklaring ondertekent en hiermee verklaart de verweten gedragingen te stoppen. Dit gaat regelmatig samen met de verplichting tot betaling van een contractuele boete bij overtreding.

Wat moet u doen?

Om onnodige kosten te vermijden is het erg belangrijk de vorderingen binnen de door de tegenpartij genoemde termijn zorgvuldig te toetsen en over de verdere stappen te beslissen. Passief afwachten is nooit een goed idee. Het is ook niet voldoende om de bewuste handeling te staken.

Het is verstandig om direct een advocaat mee te laten kijken. Want ook al wordt een Abmahnung een juridische ‘waarschuwing’ genoemd, het is juridisch gezien een contract dat voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Bovendien worden doorgaans door de sommerende partij de opgestelde onthoudingsverklaringen te ruim opgesteld waardoor u als ontvanger onnodig nadeel kan ondervinden.

Is er sprake van inbreuk zoals bij auteursrecht of merkinbreuk? Dan bestaat er een Wiederholungsgefahr, gevaar van herhaling. Bij een dreigend gevaar bestaat Erstbegehungsgefahr. Hierdoor is de tegenpartij gerechtigd om naar de rechtbank te gaan en een verbod af te dwingen.

Kort geding

Veel Nederlandse cliënten vragen pas om advies nadat ze een einstweilige Verfügung van de rechtbank hebben ontvangen. Oftewel, een kort geding. In Duitsland wordt een dergelijke gerechtelijke beslissing vaak genomen zonder dat de gedaagde hiervan kennis neemt. Men mag er dus niet op vertrouwen dat de rechtbank de partijen nogmaals de gelegenheid geeft om hun standpunt schriftelijk of in een voorafgaande zitting toe te lichten.

Bij een kort gedingprocedure ontstaan vaak hoge kosten die nog boven op de vorderingen van de tegenpartij komen. Ook moet u rekening houden met procedurele maatregelen wat tot extra kosten en tijdverlies leidt. Het is dus echt belangrijk om binnen de door de tegenpartij gestelde termijn op een Abmahnung te reageren en in geen geval passief af te wachten. Het gevaar van een kort geding/een bodemprocedure ligt op de loer en de kosten die hierdoor kunnen

ontstaan zijn hoog.

Doet u zaken in Duitsland? Wees dan alert als u een Abmahnung ontvangt en kom direct in actie. Heeft u daar vragen over of hulp bij nodig? Dan kunt u contact opnemen met Dr. Marisa Michels, Rechtsanwältin. Alpmann Fröhlich.

Fachanwältin Gewerblicher Rechtsschutz.

[email protected]

+49 (251) 41701 – 12