Zoeken

Artikel – Mondeling gekocht of verkocht? Dan moet je dit weten!

Handelen met Duitsland: Wat is eigenlijk een Kaufmännisches Bestätigungsschreiben?

Afspraken over de koop of verkoop van goederen tussen professionele handelaren (koopmannen) kunnen naast schriftelijk ook mondeling worden gemaakt. Dat partijen soms achteraf een verschillende mening hebben over de concrete inhoud van die afspraken, kan lastig zijn. Een Kaufmännische Bestätigungsschreiben kan problemen voorkomen. Maar wat is dat precies?  

In Duitsland geldt net zoals in Nederland in het geval van een juridisch conflict: ‘wie eist, die bewijst.’ In het Nederlandse handelsrecht is het onbekend, maar het Duitse recht kent in dit geval een handelsgebruik om bewijsproblemen van de eisende partij te beperken. Dit is het zogenaamde Kaufmännische Bestätigungsschreiben, ook wel een schriftelijke bevestiging van de gedane overeenkomst.

De voorwaarden zijn;

  • De ontvanger moet een koopman zijn of op zijn minst in hoge mate deelnemen aan het bedrijfsleven. De afzender hoeft daarentegen niet per se een handelaar te zijn, maar moet wel op vergelijkbare wijze deelnemen.
  • Aan de Kaufmännisches Bestätigungsschreiben moeten daadwerkelijk onderhandelingen vooraf zijn gegaan.
  • De Kaufmännisches Bestätigungsschreiben moet worden verzonden zodra de contractonderhandelingen zijn afgerond.
  • De ontvanger moet vanzelfsprekend de Kaufmännisches Bestätigungsschreiben hebben ontvangen.
  • De afzender moet van mening zijn dat de inhoud van de Kaufmännisches Bestätigungsschreiben overeenkomt met de mondeling gemaakte afspraak of dat deze zulke kleine wijzigingen bevat dat de ontvanger deze redelijkerwijs zal goedkeuren
  • De ontvanger mag niet hebben weersproken.

Tip: Stuur na een afspraak per handklap/telefonisch/mondeling met een Duitse (verkopende) partij zo kort mogelijk daarna een schriftelijke samenvatting van de gemaakte afspraak. Als u andersom een brief/e-mail van een Duitse partij krijgt kort na de gemaakte afspraak, controleer dan direct of u het eens bent met de inhoud. Mocht u hiermee niet het eens zijn, stuur dan direct een reactie naar de andere partij. In dit uitzonderlijk handelsgebruik betekent zwijgen na ontvangst van een Kaufmännisches Bestätigungsschreiben dat u een bindende afspraak heeft!


Meer weten over het grensoverschrijdende (Duitse) handelsrecht? Neem dan contact op met de specialisten van het Dutch Desk van ALPMANN FRÖHLICH: Nicki Welchering & Thomas Dillmann.